Paigaldus
Õhk-õhk soojuspumba standardpaigaldus:
 • Siseosa paigaldus siseruumi seinale
 • Välisosa paigaldus antivibra puksidega konsoolile välisseinal
 • Torustiku/kaabelduse jaoks ava puurimine läbi kuni 60cm paksuse seina
 • Sise- ja välisosa vahelise külmaainetorustiku, kondensaaditoru ja
 •  kaabelduse paigaldus, kuni 7m.
 • Külmaainetorustiku ja siseosa vakumeerimine, vähemalt 1 tund
 • Elektritoite ühendamine kuni 2m kaugusele sise- või välisosast
 • Soojuspumba käivitus, seadistamine, lühikoolitus kasutajale
 Õhk vesi soojuspumba standardpaigaldus:
 • Siseosa paigaldus siseruumi
 • Välisosa paigaldus antivibra puksidega alusraamile
 • Torustiku/kaabelduse jaoks ühe ava puurimine läbi kuni 60cm paksuse seina
 • Sise- ja välisosa vahelise külmaainetorustiku ja kaabelduse paigaldus, kuni 7m.
 • Külmaainetorustiku ja siseosa vakumeerimine, vähemalt 1 tund
 • Elektritoite ühendamine kuni 2m kaugusele sise- või välisosast
 • Eraldusventiilide ja mudapüüdja paigaldus. Vajadusel paisupaakide,
  hooldusliideste ja kaitseklappide paigaldus
 • Soojuspumba ühendamine kütte- ja/või tarbeveesüsteemiga, süsteemi täitmine, õhu eraldamine süsteemist
 • Soojuspumba käivitus, seadistamine, lühikoolitus kasutajale

Kutsuge meie spetsialist nõu andma ja paigalduskohta üle vaatama. Tehniku visiit on tasuta!
SolarFan OÜ, +372 5111216, info@solarfan.ee, www.solarfan.eeAlusta kirjutamist...